facebook
Home Wa is Wa Historie Contact  
WA IS WA

 
poster wa is wa

 OPENLUCHTSPEL 'WA IS WA'

Na de successen van “Folk sûnder oeren”, “Hurd om Hut”, “De Krytcirkel” en "De Skepershûn"organiseert de stichting Ferdivedaasje Jobbegea wederom en nieuw openluchtspel spektakel. Deze keer is de keus gevallen op de “Wa is Wa”.

Onze  regisseur Janny Koopmans heeft er een prachtig aansprekend verhaal van gemaakt. Natuurlijk zullen deze opvoeringen weer ten uitvoer worden gebracht op het voor ons zo bekende “revueveldje”aan de Oude Groningerweg. Wij bedanken de familie Jelsma dan ook voor het keer op keer beschikbaar stellen van dit veldje. Inmiddels zijn de spelers en de decorbouwers al een paar maanden in actie. Wederom wordt dit spektakel weer verzorgd door veel acteurs uit de samenwerkende toneel/zang/muziek verenigingen uit Jubbega/Hoornsterzwaag. De uitvoeringen zijn op 26, 27, 28 en 29 juni 2014. Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van de vordering en te zijner tijd kunt u op deze site ook kaarten bestellen. Natuurlijk kan zo’n spektakel alleen plaatsvinden door de vele sponsoren die financieel of in nature bijdragen voor het welslagen van dit openluchtspel. Onze sponsoren dragen wij op handen en bij dezen ook onze hartelijke dank hiervoor.
 

Hierbij de link naar een film van de voorstelling 'Wa is Wa'

Maquette

Het bestuur:

Age Hartsuiker
Henk Jelsma
Willem van der Dam
Sietske Stoker
Matsje de Vries-Veenema

 

Adres secretariaat:

St. Ferdivedaasje Jobbegea
p/a Tsjerkepaed 4
8412 TG Hoornsterzwaag
info@ferdivedaasje-jobbegea.nl

Telefoon:

Sietske Stoker 06-29287896
of
Matsje de Vries-Veenema 06-23509685

 

Plaatselijk Belang

Kuperus Oudehorne

De Singel

Koopplein Opsterland

Van Linde
De Verfboer
Dump 67
Rabobank

Fryslan

Cultuurfonds



Ontwerp & Realisatie: Frol Webdesign