facebook
Home Sponsors Spelers Foto's Contact  
Maquette

 

OPENLUCHTSPEL 'WA IS WA'

Na de successen van “Folk sūnder oeren”, “Hurd om Hut”,
“De Krytcirkel” en "De Skepershūn"organiseert de stichting Ferdiverdaasje Jobbegea wederom en nieuw openluchtspel spektakel. Deze keer is de keus gevallen op de “Wa is Wa”.

Onze  regisseur Janny Koopmans heeft er een prachtig aansprekend verhaal van gemaakt. Natuurlijk zullen deze opvoeringen weer ten uitvoer worden gebracht op het voor ons zo bekende “revueveldje”aan de Oude Groningerweg. Wij bedanken de familie Jelsma dan ook voor het keer op keer beschikbaar stellen van dit veldje. Inmiddels zijn de spelers en de decorbouwers al een paar maanden in actie. Wederom wordt dit spektakel weer verzorgd door veel acteurs uit de samenwerkende toneel/zang/muziek verenigingen uit Jubbega/Hoornsterzwaag. De uitvoeringen zijn op 26, 27, 28 en 29 juni 2014. Via deze site wordt u op de hoogte gehouden van de vordering en te zijner tijd kunt u op deze site ook kaarten bestellen. Natuurlijk kan zo’n spektakel alleen plaatsvinden door de vele sponsoren die financieel of in nature bijdragen voor het welslagen van dit openluchtspel. Onze sponsoren dragen wij op handen en bij dezen ook onze hartelijke dank hiervoor.
 

Plaatselijk Belang

Kuperus Oudehorne

De Singel

Koopplein Opsterland

Van Linde
De Verfboer
Dump 67
Rabobank

Fryslan

CultuurfondsOntwerp & Realisatie: Frol Webdesign