2011

De skepershun

Terug in de tijd

Vanaf 2000 hebben wij inmiddels een 6-tal openluchtspellen mogen uitvoeren. Ga hiernaast nog even mee terug in de tijd….

Naar een vrije bewerking van de televisieserie “Dagboek van een herdershond”

Na de successen van “Folk sûnder oeren”, “Hurd om Hut” en “De Krytcirkel” organiseert de stichting Ferdiverdaasje Jobbegea wederom en nieuw openluchtspel spektakel. Deze keer is de keus gevallen op de “De Skepershûn”.

Onze  regisseur Janny Koopmans heeft er een prachtig aansprekend verhaal van gemaakt. Natuurlijk zullen deze opvoeringen weer ten uitvoer worden gebracht op het voor ons zo bekende “revueveldje”aan de Oude Groningerweg. Wij bedanken de familie Jelsma dan ook voor het keer op keer beschikbaar stellen van dit veldje. Inmiddels zijn de spelers en de decorbouwers al een paar maanden in actie.

Wederom wordt dit spektakel weer verzorgd door  veel acteurs uit de samenwerkende toneel/zang/muziek verenigingen uit Jubbega/Hoornsterzwaag. De uitvoeringen  zijn op  2, 3, 4, en 5 juni 2011. Via deze site wordt u wekelijks op de hoogte gehouden van de vordering en te zijner tijd kunt u op deze site ook kaarten bestellen. Natuurlijk kan zo’n spektakel alleen plaatsvinden door de vele sponsoren die financieel of in nature bijdragen voor het welslagen van dit openluchtspel.

Onze sponsoren dragen wij op handen en bij dezen ook onze hartelijke dank hiervoor.

Scroll naar top