Repetities in volle gang!

De earste repetysje sit derop. Earst wie der de rolferdjipping, dernei binne de earste sênes útset. It wurdt no al moai!
🎬 🎭

We zijn begonnen! De eerste repetitie is geweest. Eerst was er de rolverdieping en daarna zijn de eerste scènes gespeeld. Het wordt nu al geweldig!

Scroll naar top